guideubon

 

พิธีทอดผ้ามหาบุญ จุลกฐิน วัดไชยมงคล ปี 2560 ยอดทะลุ 2 ล้านบาท

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-08.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 9 ประจำปี 2560 ณ วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีพุทธศานิกชนร่วมพิธีแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินที่ยาวที่สุดในโลก 699 เมตร ตามเส้นทางธรรม สืบฮีต สานฮอย มูนมังดี ประเพณีศรีอีสาน ก่อนจะทำพิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน ซึ่งสรุปยอดกองกฐินได้ 2,167,971.50 บาท

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-09.jpg

พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ กว่า 1,200 คน ร่วมกันตั้นขบวนแห่ โดยใช้เกวียนโบราณนำขบวน ประกอบด้วย ฆ้อง, พระพุทธรูป, ฝ้าย, ผ้าไตรจีวร, พานพุ่มกฐิน และ ผ้ามหาบุญจุลกฐิน ความยาว 699 เมตร ซึ่งนับได้ว่ามีความยาวที่สุดในโลก เริ่มตั้งขบวนที่ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ เลี้ยวขวาไปตามถนนศรีณรงค์ เลี้ยวซ้ายตรงไปถึงหน้าวัดวัดสุปัฏนารามวรวิหาร แล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามถนนพรหมเทพ ไปถึงวงเวียนน้ำพุ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอุปราช ตรงไปถึงสามแยกถนนพโลชัย เลี้ยวซ้าย ไปยังประตูหน้าวัดไชยมงคล เลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัด ตรงเข้าสู่บริเวณอุโบสถ แล้ว นำทอด ถวายวัดไชยมงคล

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-11.jpg

พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวว่า งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี นั้น ด้านหนึ่ง เป็นงานซึ่งมีบัญญัติเอาไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจะได้หลอมรวมใจ ในการที่จะสร้างผ้าผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมา เพื่อน้อมถวายพระสงฆ์ในวันรุ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นงานที่ได้รวบรวมเอาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเอาไว้อย่างมากมาย เพื่อที่จะเอาไว้ให้นักเรียนนักศึกษา ได้มาศึกษาและเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริง

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-10.jpg

สำหรับยอดรวมกองกฐิน ในงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 9 ประจำปี 2560 ณ วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มียอดสรุปทั้งสิ้น 2,167,971.50 บาท โดยยังไม่รวมกับตัวเลขในบัญชีที่มีพุทธศานิกชนโอนเข้าทางธนาคารด้วยด้วย

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-12.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-13.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-14.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-15.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-16.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-17.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-18.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-19.jpg

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-20.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511