guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ รับรางวัล สำเภาทอง 2559 จากหอการค้าไทย

รางวัลสำเภาทอง-หอการค้า-ผวจ-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยาแกรนด์ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2559 ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 จากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะกรรมการหอการค้าอุบลราชธานีร่วมแสดงความยินดี

รางวัลสำเภาทอง-หอการค้า-ผวจ-อุบล-02.jpg

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระดมความคิดเห็นการก้าวสู่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ และแนวโน้มเศรษฐกิจของ 5 ภูมิภาค ให้สอดรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 และนวัตกรรม ทำจริงสู่ประเทศไทย 4.0 และหัวข้อ Megatrend ซึ่งจะเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพในสภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่

รางวัลสำเภาทอง-หอการค้า-ผวจ-อุบล-03.jpg

สำหรับรางวัล "สำเภาทอง" เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่หอการค้าไทยมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีผลงานพัฒนาจังหวัดและทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างดีเยี่ยม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ โดยปีนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 10 จังหวัด จาก 76 จังหวัดที่ได้รับรางวัล ซึ่งมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลาชธานี รวมอยู่ด้วย

รางวัล "สำเภาทอง" ที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้รับในปีนี้ เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยได้รับเมื่อปี 2558 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้วราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา