guideubon

 

อุบลฯ จัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ประจำปี 2559

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-อุบล-03.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-อุบล-04.jpg

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วยลูกหลานผู้สืบเชื้อสายเจ้าเมือง อาทิ ตระกูล ณ อุบล ตระกูลสุวรรณกูฏ หน่วยงานราชการ และชาวอุบล ได้ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งเพื่อเป็นการสักการะผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนลูกหลานชาวอุบลราชธานีตระหนักถึงคุณูปการที่มีต่อบ้านเมืองและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสำนึกรักบ้านเกิด การสร้างคุณงามความดี และกตัญญูกตเวทีต่อบ้านเมืองและผู้มีพระคุณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเปลี่ยนผ้าแพร สักการะด้วยมาลัยกร พราหมณ์อ่านโองการทำพิธีบวงสรวง เป็นอันเสร็จพิธี

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-อุบล-05.jpg

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-อุบล-06.jpg

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-อุบล-07.jpg