guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดงานวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนานตรุษจีน 2558

วันดอกเหมยบาน-ตรุษจีน-01.jpg

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเฉลิมฉลองวันตรุษจีน "วันดอกเหมยบาน สืบสานตำนานตรุษจีน 2558" มีกิจกรรมมากมาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนานตรุษจีน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาภาษาจีน และผู้สนใจ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อีกทั้งร่วมเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีน โดยมีกิจกรรมของนักศึกษา การแสดงบนเวที เช่น การประกวดร้องเพลง การแสดงละครเวที การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

วันดอกเหมยบาน-ตรุษจีน-02.jpg