guideubon

 

พรปีใหม่ 2558 จากพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

พรปีใหม่2558-พระราชธีราจารย์-อุบล.jpg

ไกด์อุบล ขอเชิญทุกท่านรับพรปีใหม่ พ.ศ.2558 จากท่านเจ้าคุณ พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม