guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 2558

มหกรรมสร้างงาน-สร้างอาชีพ-อุบล-03.jpg

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

มหกรรมสร้างงาน-สร้างอาชีพ-อุบล-04.jpg

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีพิธีลงนามถวายพระพร พิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติครูเครือข่ายแนะแนวอาชีพ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การเสวนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ การลงทะเบียนสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงสินค้า OTOP การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม

มหกรรมสร้างงาน-สร้างอาชีพ-อุบล-05.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติ กว่า 60 อาชีพ อาทิ การสานตะกร้าพลาสติก งานร้อยลูกปัด กิ๊ปช็อปเครื่องประดับ งานเพ้นท์แก้ว งานเพ้นท์เล็บ งานเดคูพาจ งานเปปเปอร์มาเช่ การทำตุ๊กตาไหมพรม การทำปลาส้ม การทำเครื่องดื่มสมุนไพร การทำขนมเค้ก และการทำขนมรังผึ้ง เป็นต้น เพื่อถวายความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนการสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่ประชาชน

มหกรรมสร้างงาน-สร้างอาชีพ-อุบล-06.jpg