guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รัฐศาสตร์ ม.ธ. ปี 2558

สมศักดิ์-จังตระกุล-03.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและยกย่องศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับจากคณะรัฐศาสตร์ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการปฏิบัติงานตามสายงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่องจากสังคมโดยทั่วไป

สมศักดิ์-จังตระกุล-04.jpg
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการปกครอง ได้แก่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (รุ่น 31) และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (รุ่น 32)