guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ จัดรถรับ-ส่ง งานไหลเรือไฟ ลอยกระทง ปี 2558

ออกพรรษา-ไหลเรือไฟ-ลอยกระทง-03.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ และลอยกระทง ประจำปี 2558 ขึ้น บริเวณริมแม่น้ำมูล ท่าน้ำตลาดใหญ่ และท่าน้ำวัดหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ออกพรรษา-ไหลเรือไฟ-ลอยกระทง-04.jpg

ในงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง ประจำปี 2558 นี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของกระทงขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 เมตร การไหลเรือไฟที่สวยงามตระการตา และร่วมลอยกระทง ในคืน 15 เดือน 11 

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตแม่ไม้มวยไทย และมวยไทยสมัครเล่น การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม (ถนนคนเดิน) ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล จากท่าวัดหลวงถึงท่าน้ำตลาดใหญ่

สำหรับในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 06.30 น. เชิญชวนชาวอุบลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะนะ ณ ท่าน้ำวัดหลวง

และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานออกพรรษา เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดรถนำเที่ยวจากลานจอดรถ 2 แห่งคือ หน้าศาลหลักเมือง และหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) ไปยังพื้นการจัดงาน

ออกพรรษา-ไหลเรือไฟ-ลอยกระทง-เส้นทางรถรับส่ง.jpg

ทั้งนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอความร่วมมือ ในการงดเล่นประทัด และดอกไม้ไฟภายในงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา ห้องครองขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร 086 – 4688946