guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

วางพวงมาลา-รัชกาลที่5-พระปิยมหาราช-11_resize.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า

วางพวงมาลา-รัชกาลที่5-พระปิยมหาราช-14_resize.jpg

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อปวงชนชาวไทย เช่น การเลิกทาส การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ การคมนาคม เป็นต้น พระองค์ทรง เป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 - guideubon -

วางพวงมาลา-รัชกาลที่5-พระปิยมหาราช-26_resize.jpg

วางพวงมาลา-รัชกาลที่5-พระปิยมหาราช-25_resize.jpg

วางพวงมาลา-รัชกาลที่5-พระปิยมหาราช-28_resize.jpg

วางพวงมาลา-รัชกาลที่5-พระปิยมหาราช-24_resize.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511