guideubon

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มรภ.อุบลฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2557

อธิการราชภัฏ-อุบล-01.jpg

ประชุม-ผงผ่าน-อธิการราชภัฏ-อุบล.jpg

อธิการบดี มรภ.อุบลฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 (EXECUTIVE OF THE YEAR 2014) สาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร ใน “โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2557 คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน”

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2557 สาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ใน “โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2557 คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย / มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

รางวัลนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนทั้งหมด 73 ท่าน