guideubon

 

อุบลฯ จัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจำปี 2557

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-07.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวแสดงความพร้อมการจัดงาน "ทอฝ้าย เป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีล 5” ปีที่ 6 ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว งาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งานล้ำศีล 5” ปีที่ 6 ประจำปี 2557 ที่วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีและความรัก ความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน และให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชาทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีการทำบุญจุลกฐิน ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 นี้

ภายในงาน มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและการอาชีพ เช่น ฐานจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานปลูกฝ่ายเป็นสายบุญ เก็บฝ้ายสายธารบุญ อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายเป็นสายธรรม เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา กวัก สืบ ค้นฝ้ายสายใยบุญ ตำหูก ผูกสายธรรม ตัดเย็บ เก็บสายใย ย้อมด้ายสายพระธรรม และมหาบุญจุลกฐิน

ฐานเรียนรู้ถนนสายข้าว 9 สาย ประกอบด้วย สายข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวปุ้น ข้าวจี่ ข้าวมธุปายาส ข้าวเม่า ข้าวโป่ง พวงมาลัยข้าวตอกแตกและข้าวปาด

และถนนสายอาชีพ ประกอบด้วยสาธิตการทำธูปหอม การสาวไหม การทอผ้าลายจกดาว การทอผ้ากาบบัวเมืองอุบล การตีมีด การหล่อเครื่องทองเหลือง การทำของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้/การแปรรูปอาหาร

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-08.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดงานเวลา 09.09 น. ชมการแสดงรำเอ้ดอกฝ้าย เก็บดอกฝ้ายและขบวนแห่ดอกฝ้าย การรำกลองตุ้ม การแสดงคนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อฉลององค์กฐิน โดยสถานศึกษาและกลุ่มสมาคม ชมรมต่างๆ ได้แก่การแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง หมอลำคู่ เล่านิทานพื้นบ้านขับร้องสรภัญญะ รำวงย้อนยุคและการละเล่นพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก

และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ภาคเช้า ตักบาตรข้าวเหนียวพระกัมมัฏฐาน 109 รูป ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินและพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีล 5 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 นี้ ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้โดยทั่วกัน

อุบลฯ แถลงข่าวจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจำปี 2557 - guideubon -