guideubon

 

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ-ประยุทธ-จันทร์โอชา.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511