guideubon

 

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ-ประยุทธ-จันทร์โอชา.jpg