guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดพิธีสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ปี 2557

เจ้าคำผง-อุบล-02.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และภาคประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2557 โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีสักการะอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง ขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวงมายังอนุสาวรีย์ เจ้าคำผง ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าแพรสักการะ และวางขันหมากเบ็ง

ภาพ/ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏอุบลฯ

เจ้าคำผง-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ยังมีการแสดงรำสดุดีถวายสักการะ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การรำถวายมือโดยประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ การแสดงสาธิตการต่อสู้โดยใช้อาวุธเหมือนกับสมัยโบราณ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติเจ้าคำผง และเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช

เจ้าคำผง-อุบล-04.jpg

เจ้าคำผง-อุบล-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511