guideubon

 

ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดงานทำบุญรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ปี 2557

อาจารย์ใหญ่+หมออุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2557 เพื่อขอขมาและไหว้ครูใหญ่ แสดงความเคารพที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาด้านวิทยา ศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดงานเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 3 อาคารคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ