guideubon

 

จุดอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนคร และ อ.วารินชำราบ

น้ำท่วมอุบล-01.jpg

สถานการณ์ลำน้ำมูลปัจจุบัน ปริมาณน้ำของเขื่อนทดน้ำในลำน้ำมูล มีปริมาณเกินระดับเก็บกัก ซึ่งได้มีการแขวนบานระบายทั้งหมดแล้ว ด้วยปริมาณน้ำที่มาก ประกอบกับฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งได้รับผลกระทบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 สถานีวัดน้ำท่า M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง อุบลราชธานี เวลา 05.00 น. ระดับน้ำอยู่ที่ +112.43 เมตร (รทก) อัตราการไหล 2,558 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 11 ซม. ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งฝั่งขวา อําเภอวารินชําราบ 43 ซม. ซึ่งน้ำเริ่มบ่าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้ว และระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องมาจากแม่น้ำมูลทางตอนบนและแม่น้ำชี มีการระบายน้ำลงมาจำนวนมาก คาดการณ์ว่า หากไม่มีฝนตกหนักภายในสัปดาห์นี้ ระดับน้ำจะยังคงสูงกว่าตลิ่งฝั่งขวาอําเภอวารินชําราบอยู่ประมาณ 50 ถึง 80 ซม.

จุดอพยพ-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

ไกด์อุบล : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพื้นที่เพื่อตั้งศูนย์อพยพ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูล ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเขตอำเภอวารินชำราบ ดังนี้

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 53 ครัวเรือน จำนวน 143 คน ตั้งศูนย์อพยพบริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง, ซอยติ่งปลาเผา, บ่อบำบัดน้ำเสีย และบริเวณสันเขื่อนถนนเลียบแม่น้ำมูล

เขตอำเภอวารินชำราบ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนในชุมชนเกตุแก้ว, ชุมชนท่าบ้งมั่ง, ดีงาม, หาดสวนสุข, ลับแล และดอนงิ้ว ทั้งสิ้น 52 ครัวเรือน จำนวน 231 คน ตั้งศูนย์อพยพบริเวณข้างสำนักงานที่ดิน อ.วารินฯ บริเวณตลาดแสนสบาย และวัดหาดสวนสุข

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล
ภาพโดย Korakot Phumee