guideubon

 

ปิดถนน เส้นทางสาย ตำบลโนนรัง- บ.จิกดู่ อำเภอเขื่องใน อุบลฯ

ปิดถนน-โนนรัง--บ้านจิกดู่-เขื่องใน-06.jpg

3 สิงหาคม 2560 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปิด ถนนเส้นทางสาย ตำบลโนนรัง- บ.จิกดู่ อำเภอเขื่องใน

ข้อมูลจาก ณรงค์ บุ้งทอง

ปิดถนน-โนนรัง--บ้านจิกดู่-เขื่องใน-01.jpg

ปิดถนน-โนนรัง--บ้านจิกดู่-เขื่องใน-02.jpg

ปิดถนน-โนนรัง--บ้านจิกดู่-เขื่องใน-04.jpg

ปิดถนน-โนนรัง--บ้านจิกดู่-เขื่องใน-05.jpg