guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ นำทีมขึ้น ฮ. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

บินตรวจน้ำท่วม-อุบล-02.jpg

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 พันเอกพูนศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิพล เสงี่ยม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมหารือ และขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพอากาศ กองบิน 21 อุบลราชธานี บินสำรวจติดตามถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 4 แห่ง ได้แก่ ลำเซบก ห้วยถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล ลำน้ำชี อำเภอเขื่องใน และแม่น้ำมูล ที่สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลของมวลจากแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ที่ไหลผ่านแม่น้ำมูล ลงสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

บินตรวจน้ำท่วม-อุบล-01.jpg

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่สถานีวัดน้ำท่า M 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ที่ระดับ 112.19 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง อัตราการไหล 2,414 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง ประกอบกับปริมาณทางตอนบนของแม่น้ำมูลที่เขื่อนหัวนา จะลดปริมาณลง โดยในวันนี้ เหลือเพียง 956 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ลดลงจากเมื่อวานประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนแม่น้ำชีที่เขื่อน ลำปาว มีการน้ำระบายเพิ่มเป็น 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันยอดน้ำอยู่บริเวณจังหวัดยโสธร คาดว่ามวลน้ำ ดังกล่าวจะไหลมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ซึ่งคาดการณ์ว่ามวลน้ำที่ระบายที่เขื่อนหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณในแม่น้ำมูลจะลดลง สอดรับกับที่เขื่อนลำปาว ระบายเพิ่มเติม ส่งผลให้ สถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 112.80 ม.รทก.

บินตรวจน้ำท่วม-อุบล-03.jpg

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้แม่น้ำโขง ปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลดี ทำให้อัตราการระบายน้ำเร็วขึ้น ส่วนแม่น้ำมูล อยู่ในลักษณะที่ทรงตัวส่วนแม่น้ำชีมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ปริมาณน้ำก็ได้แพร่กระจายไหลลงสู่ที่ราบลุ่ม ต่างๆ ทั้งนี้หากไม่มีฝนตกหนัก สถานการณ์น้ำในจังหวัดอุบลราชธานี ก็จะคลี่คลายได้

บินตรวจน้ำท่วม-อุบล-04.jpg

ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี