guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 254 ราย พบสายพันธุ์ Omicron ร้านเอกมัย / ร้านแสนคำ

Omicron-ร้านเอกมัย-ร้านแสนคำ-01.jpg

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 254 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 242 ราย แยกเป็น อ.เมือง 154 ราย, อ.วารินฯ 23 ราย, อ.น้ำยืน 11 ราย, อ.เดชอุดม 9 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 9 ราย, อ.พิบูลฯ 7 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น 4 ราย, อ.โขงเจียม 4 ราย, อ.สิรินธร 4 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 4 ราย, อ.เหล่าเสือโก้ก 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 3 ราย, อ.เขื่องใน 2 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย, อ.บุณฑริก, อ.ดอนมดแดง และ อ.ศรีเมืองใหม่ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 23,623 ราย รักษาหายสะสม 22,652 ราย กำลังรักษา 778 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

Omicron-ร้านเอกมัย-ร้านแสนคำ-02.jpg

ผลการสุ่มตรวจสายพันธุ์ผู้ป่วยโควิด ใน จ.อุบลราชธานี

1. ผู้ป่วยชาย 49 ปี มาจากประเทศออสเตรเลีย (Test and go) 
ตรวจ 23 ธ.ค.64 พบสายพันธุ์ Omicron 1 ราย

2. คลัสเตอร์ร้านเอกมัย (กลุ่มลูกค้า + ผู้สัมผัสในครอบครัว) 
สุ่มตรวจ 9 ราย พบสายพันธุ์ Omicron 9 ราย
(ตรวจ 26 ธ.ค.64 : 3 ราย, 29 ธ.ค.64 : 5 ราย, 30 ธ.ค.64 : 1 ราย)

3. คลัสเตอร์ร้านแสนคำ อ.เดชอุดม
สุ่มตรวจ 3 ราย พบสายพันธุ์ Omicron 3 ราย
(ตรวจ 30 ธ.ค.64)

4. คลัสเตอร์อู่สุนทร อ.เขื่องใน
สุ่มตรวจ 1 ราย พบสายพันธุ์ Delta
(ตรวจ 29 ธ.ค.64)

Omicron-ร้านเอกมัย-ร้านแสนคำ-03.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบนี้ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 127 ราย รวมผู้ป่วย 357 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน 213 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 144 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 894 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 9 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 9 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 12 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 96 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ตลาดสดอำเภอน้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสคนในครอบครัว และแม่ค้าในตลาด วันนี้่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 101 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 40 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 61 ราย

คลัสเตอร์ ต.ยางใหญ่ ม.5 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เป็นพ่อค้าร้านขายของชำในหมู่บ้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสคนในครอบครัว และเพื่อนบ้านในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย