guideubon

 

น้ำท่วม จ.อุบลฯ สะพานเชื่อมหมู่บ้านนาเยีย-นาจาน ผ่านไม่ได้แล้ว

สะพานเชื่อหมูบ้าน-นาเยีย-นาตาล-03.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ไกด์อุบลรับแจ้งข่าวจากคุณ Suriwan Lothang ว่า สะพานห้อยสะหลอ เชื่อมระหว่างหมู่บ้านนาเยีย - นาจาน ใช้สัญจรไม่ได้แล้ว ผู้ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงครับ

สะพานเชื่อหมูบ้าน-นาเยีย-นาตาล-01.jpg

สะพานเชื่อหมูบ้าน-นาเยีย-นาตาล-06.jpg

สะพานเชื่อหมูบ้าน-นาเยีย-นาตาล-05.jpg