guideubon

 

อุบลฯ แจ้งสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 25 จุด

ดอกไม้จันทน์-อุบล-03.jpg

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยว่า ประชาชนจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ทุกคน ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดี แด่ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เป็นครั้งสุดท้าย อย่างทั่วถึง โดยควรจะได้สัมผัสบรรยากาศ และความรู้สึกเดียวกัน อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั่วทั้งประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง รวมจำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวน 9 แห่ง ในส่วนภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง

ถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-01.jpg

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกำหนดให้มีสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทุกอำเภอ รวม 25 แห่ง ดังนี้

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-05.jpg

1. พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี

2. วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ 

3. วัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม

4. วัดสวนสวรรค์ อ.พิบูลมังสาหาร

5. วัดเขื่องกลาง อ.เขื่องใน

6. วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล

7. วัดม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ

8. วัดสว่างอารมณ์ อ.เขมราฐ

9. วัดมงคลนอก อ.เหล่าเสือโก้ก

10. วัดหนองเป็ด อ.ตาลสุม

11. วัดวารีอุดม อ.น้ำยืน

12. วัดไชยมงคล อ.ศรีเมืองใหม่

13. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัดศรีพรหม)

14. วัดบ้านโพนงาม อ.สำโรง

15. วัดพระโตบ้านปากแซง อ.นาตาล

16. วัดป่าศรีมงคล อ.บุณฑริก

17. วัดโพธาราม อ.โขงเจียม

18. วัดศรีบุญเรือง อ.โพธิ์ไทร

19. วัดอุดรภาราม อ.กุดข้าวปุ้น

20. หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัด บ.ซำสะกวยน้อย)

21. วัดป่านาเยีย อ.นาเยีย

22. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร

23. วัดหนองหิน อ.ดอนมดแดง

24. วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัดสะพานโดม)

25. วัดบ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม

ดอกไม้จันทน์-ตัวแทนจังหวัด-อุบล-02.jpg

ส่วนกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สรุปย่อๆ ดังนี้

เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 16.30 น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 17.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
เวลา 18.30 –22.00 น. เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง
เวลา 22.00 น.-หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิง)