guideubon

 

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดอุบล และ 25 อำเภอ

ดอกไม้จันทน์-ตัวแทนจังหวัด-อุบล-04.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี และ 25 อำเภอ เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่ออัญเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงเทพมหานนคร ต่อไป

ดอกไม้จันทน์-ตัวแทนจังหวัด-อุบล-01.jpg

ในการนี้ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานในพิธี พระสงฆ์ และข้าราชการพลเรือน ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมในพิธีพร้อมใจตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา 89 วินาที

ดอกไม้จันทน์-ตัวแทนจังหวัด-อุบล-02.jpg

ดอกไม้จันทน์-ตัวแทนจังหวัด-อุบล-03.jpg

ดอกไม้จันทน์-ตัวแทนจังหวัด-อุบล-05.jpg

ดอกไม้จันทน์-ตัวแทนจังหวัด-อุบล-06.jpg