guideubon

 

สุดยอด !! นศ.อาชีวะอุบลฯ กวาดรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคอีสาน

อาชีวะอุบล-พัฒนาฝีมือแรงงาน-01.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาอาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค กวาดรางวัลชนะเลิศทุกสาขาวิชาที่จัดส่ง รวม 4 สาขาวิชา 9 เหรียญรางวัล พร้อมสู้เป็นตัวแทนคนอีสานเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติ พุ่งเป้าสู่เวทีอาเซียนและนานาชาติในอนาคต

อาชีวะอุบล-พัฒนาฝีมือแรงงาน-02.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 60 โดยทำการแข่งขัน ทั้งหมด 24 สาขาวิชา กำหนดการแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในแต่ละสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งหมด 12 แห่ง เพื่อเป็นการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถ เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ที่กรุงเทพมหานคร

อาชีวะอุบล-พัฒนาฝีมือแรงงาน-03.jpg

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีและแฟชั่น สาขาจัดดอกไม้ สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขากราฟิกดีไซน์ ผลการแข่งขันปราฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศทั้ง 4 สาขาวิชา 9 รางวัล รับมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จากนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิด และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีรายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีและแฟชั่น คว้ารางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ผลงานนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะวิชาคหกรรม

2.สาขาจัดดอกไม้ คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาคหกรรม

3. สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ผลงานนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4. สาขากราฟิกดีไซน์ คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คณะวิชาศิลปกรรม
ทั้งนี้สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้อนุเคราะห์สถานที่และห้องปฏิบัติการในแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

อาชีวะอุบล-พัฒนาฝีมือแรงงาน-04.jpg

สำหรับรางวัลจากการแข่งขันนั้น รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเหรียญทอง เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญเงิน เกียรติบัตร และเงินรางวัล 6,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญทองแดง เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรายการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมแข่งขัต่อในระดับชาติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ต่อไป

จากผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา นักเรียน นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีและแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (World Skills Thailand 2014) ได้แก่ นายอธิวัฒน์ ทาคำห่อ และรางวัลรองชนะเลิศ ในแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (World Skills Thailand 2016) ได้แก่ นายคมสันต์ สายคูณ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาเซียนถึง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 นายอธิวัฒน์ ทาคำห่อ คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขันที่ประเทศเวียดนาม และครั้งที่ 2 นายคมสันต์ สายคูณ คว้ารางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2559 ทำให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันต่อในการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ที่ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้