guideubon

 

ปิดตลาดวาริน!! 25-29 ต.ค.64 รวม 5 วัน หยุดเชื้อโควิด-19

ปิดตลาดวาริน-5วัน-01.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ปิดตลาดวาริน (ตลาดสดเทศบาล 1) อ.วารินชำราบ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 รวม 5 วัน

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ช่วยกันเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100% ล้างมือเป็นประจำ

สำหรับ คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  ล่าสุดวันที่ 22 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย รวมผู้ป่วย 235 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 688 ราย ให้กักัวทุกคน 14 วัน

พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย, อ.สำโรง 6 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 11 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 5 ราย, อ.นาเยีย 3 ราย และ อ.นาตาล 1 ราย

ปิดตลาดวาริน-5วัน-02.jpg