guideubon

 

ตำรวจอุบลฯ จัดทอดผ้าป่าซื้อกล้องวงจรปิด ติด 25 อำเภอ 105 จุด

ตำรวจอุบล-กล้องวงจรปิด-ไบโอเอธทานอล-อุบล.jpg

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นางสาวกรรณพร กรรณสูต ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เข้ามอบเงินจานวน 50,000 บาท จากกลุ่มบริษัทอุบล ไบโอเอทานอล ให้แก่ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช ผู้การตารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนในโครงการป้องกันอาชญากรรมและควบคุมการจราจรด้วยกล้องวงจรปิด ที่สานักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังจากตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดในโครงการดังกล่าว โดยตั้งเป้าการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 105 จุด

พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช ผู้การตำรวจภูธร จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ในปี 2558 พบว่ามียอดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเดิม 10-20 % ซึ่งอาจมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ได้รับแจ้งเหตุประชาชนถูกโจรกรรมทรัพย์สินบ่อยขึ้น ขณะที่ในด้านการป้องกันและปราบปราม ทางตำรวจยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งในมาตรการที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งเป็นหลักฐานเอาผิดมัดตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ โดยเฉพาะเส้นทางการก่อเหตุและหลบหนี ได้การติดกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงตามถนนสายต่างๆ ซึ่งขณะนี้เฉพาะในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.วารินชาราบ มีกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งอยู่แล้วจานวน 52 ตัว แต่ในจานวนดังกล่าวมีกล้องที่ใช้ได้จริงอยู่เพียง 3 ตัว ที่เหลือเสียหมด เนื่องจากอายุการใช้งานหลายปี ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเสนอของบประมาณของทางจังหวัดไปในปี 2559 แต่ถูกตัดงบประมาณ โดยหากเสนอขอเป็นงบประมาณในปีถัดไป ถ้าหากได้รับอนุมัติงบกว่าจะติดตั้งคงเป็นปี 2561 จึงจะใช้งานได้

ดังนั้น ทางตำรวจภูธร จ.อุบลฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ 3 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้ว หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินที่สามารถดาเนินโครงการได้ราว 2.1-2.2 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการหลังจากนี้คือ การให้ช่างเข้าตรวจสอบว่า มีกล้องตัวใดที่สามารถซ่อมแซมได้บ้าง หากซ่อมได้ก็จะให้ซ่อมเพื่อใช้งานได้ต่อไป แต่หากไม่สามารถซ่อมและนำกลับมาใช้งานได้อีก ก็ต้องจัดซื้อใหม่ โดยใช้ทางเอกชนได้เสนอราคามาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งมีการทางานอย่างโปร่งใส

ในเฟสแรก ตั้งใจจะดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ได้ทั้งสิ้น 105 ตัว ในพื้นที่ 25 อำเภอของ จ.อุบลราชธานี โดยเฉพาะตามถนนในจุดที่สาคัญ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรด้วย และเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ซึ่งหากไม่เกิดเหตุกับประชาชนคนใดก็คงไม่รู้ ดังนั้น จึงต้องการดำเนินการป้องกันไว้ให้มากที่สุด ซึ่งหากโครงการในเฟสแรกประสบความสาเร็จก็จะสรุปผลเพื่อพิจารณาดาเนินการในเฟสที่ 2 ต่อไปในอนาคต