guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง

นายกสิ่ว-ข้าราชการ8ชั่วโมง-01.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่าย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน‼️ ดังนี้

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การขนย้ายสิ่งของจากบ้านเรือนไปยังจุดพักพิงชั่วคราวห้วยม่วง และจัดเตรียมกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเหตุอุทกภัย และสาธารณภัยต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมกระสอบทรายบริการประชาชนฟรี ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง)

งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) จัดเจ้าหน้าที่เวรยามเพื่อความปลอดภัย ณ จุดอพยพและจุดเสี่ยงน้ำท่วม พร้อมอำนวยการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลตรวจรักษาโรค ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จัดเตรียมรถสุขา รถสุขาเคลื่อนที่ และการรักษาความสะอาดบริเวณจุดพักพิง

สำนักช่าง ติดตั้งเต็นท์พร้อมผ้าใบ จัดจุดพักพิงชั่วคราว พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ณ จุดพักพิงชั่วคราว ห้วยม่วง

กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยที่จะอพยพมายังที่พักพิงชั่วคราว และประสานให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ

โดยนายกฯ พิศทยา พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ทั้งนี้ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้เรียกประชุม รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ ผอ.สำนักช่าง และสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงเวลาฝนตก โดยได้สั่งการให้ ผอ.สำนักช่าง เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องในช่วงฝนตก ให้ทำงานตลอด 24 ชม. อย่าอ้างเวลาราชการ ใครอยากเป็นข้าราชการ 8 ชั่วโมง ให้ทำเรื่องขออนุมัติมาได้เลย 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย โทร 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายกสิ่ว-ข้าราชการ8ชั่วโมง-02.jpg

นายกสิ่ว-ข้าราชการ8ชั่วโมง-03.jpg

นายกสิ่ว-ข้าราชการ8ชั่วโมง-04.jpg