guideubon

 

อุบลฯ เปิดศุนย์ดำรงธรรม รับเทศกาลปีใหม่ ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรม.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง" โดยเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558

โดยสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานศูนย์ดำรงธรรม ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 045 - 344578

หรือติดต่อระบบ Call Center 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือติดต่อ facebook แฟนเพจ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หรือ line : กลุ่มศูนย์ดำรงธรรมอุบลฯ 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511