guideubon

 

ได้ข้อสรุป ทางหลวง 24 ตัดใหม่ อ้อมนาส่วน 4 เลน

โชคชัย-เดชอุดม-นาส่วง-อุบล-01.jpg

โครงการพัฒนาถนนทางหลวงสาย 24 โชคชัย-เดชอุม ให้เป็นถนน 4 เลนตลอดทั้งสาย ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ติดขัดตรงบริเวณพื้นที่ตำบลนาส่วง ยังเป็นถนน 2 เลน ไม่สามารถเวนคืนที่ดินได้ เนื่องจากเป็นอาคารพาณิชย์ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวนมาก

ต่อกรณีดังกล่าว นายประจญ ชนะขัน นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ความคืบหน้าในการเข้าดำเนินการปรุบปรุงพัฒนาถนนสาย 24 ตามเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (อุบลฯ) ให้เป็นถนน 4 เลนตลอดสายนั้น ที่เหลือเป็นเพียงช่วงสั้นๆ นิดเดียวที่ดำเนินการเชื่อมต่อไม่ได้ คือช่วงบริเวณเขตชุมชนหนาแน่นของตำบลนาส่วง สภาพเดิมในปัจจุบันเป็นถนน 2 เลนสวนกันไปมา ริมสองฝั่งถนนหนาแน่นไปด้วยอาคารพาณิชย์ร้านค้าและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคล้ายคอขวด

โชคชัย-เดชอุดม-นาส่วง-อุบล-02.jpg

ก่อนหน้ามีโครงการที่จะเวนคืนที่ดินตลอดแนวริม 2 ฝั่งถนนนี้ ที่สำรวจพบว่า เกิดผลกระทบมากมายในวงกว้างที่ส่วนใหญ่เข้าของที่ดินแต่ละราย มีที่ดินเฉพาะแค่เฉพาะตัวบ้าน ร้านค้า อาคารพาณิชย์เท่านั้น จะหายไปหมดเลย อีกทั้งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาดำเนินการในส่วนนี้ และเสียงประชามติส่วนใหญ่ ไม่อยากให้มีการเวนคืน ที่ต้องโยกย้ายออกไป เพราะอยู่กันมานานแล้ว

โชคชัย-เดชอุดม-นาส่วง-อุบล-03.jpg

ทางเลือกสุดท้าย จึงใช้วิธีตัดถนนขึ้นใหม่ สภาพเดิมส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาของชาวบ้าน ไม่ส่งผลกระทบใดๆ แยกออกไปทางด้านซ้ายมือ เมื่อมาจากทางเมืองอุบลฯ อยู่ในเขตบ้านอุดมชาติ ตรงเข้าสู่บ้านโนนกระแต ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป้นถนน 4 เลน เชื่อมต่อถึงกันตลอดเส้นทางหลวงสาย 24 นี้ คาดว่ากำหนดแล้วเสร็จต้นปี 2560 ซึ่งโครงการนี้เป็นของกรมทางหลวงดำเนินการทั้งหมด

ข้อมูลจาก นสพ.หอการค้าอุบลฯ เดือน พ.ค.59
เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล