guideubon

 

คลัสเตอร๋งานศพท่าลาด เพิ่มอีก 24 โรงงาน อ.วารินฯ เพิ่ม 18 ราย

ท่าลาด-โรงงาน-01.jpg

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 113 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 98 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 18 ราย, อ.เมือง 6 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 8 ราย, อ.ตาลสุม 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.พิบูลมังสาหาร อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,778 ราย รักษาหายสะสม 16,213 ราย กำลังรักษา 1,431 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 134 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการตรวจจำนวน 650 ราย พบผลบวก 5 ราย ผลลบ 645 ราย

ท่าลาด-โรงงาน-02.jpg

คลัสเตอร์บ้านนาเยีย ม.1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 65 ปี ไปผ่าตัดรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีการสัมผัสในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 28 ราย

คลัสเตอร์วงไพ่ วงไก่ชน ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 155 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง 4 ราย/อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 18 ราย เป็นพนักงานโรงงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 203 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 9 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

ท่าลาด-โรงงาน-03.jpg

คลัสเตอร์แรงงานก่อสร้าง สี่แยกดงอู่ผึ้ง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นแรงงานก่อสร้าง รับประทานอาหารกับผู้ป่วยกลุ่มสถานบันเทิง แพร่เชื้อให้คนในครอบครัวที่ อ.นาตาล วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว อ.นาตาล รวมผู้ป่วย 12 ราย

คลัสเตอร์ท่าทราย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี ติดเชื้อจากครอบครัว ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในท่าทรายและครอบครัวที่พักด้วยกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นพนักงานครอบครัวที่พักด้วยกัน รวมผู้ป่วย 29 ราย บริษัทฯ ได้ปิดท่าทรายแล้วตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2564 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 70 ราย ให้กักตัวทุกคนเป็นเวลา 14 วัน

คลัสเตอร์ ม.27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 69 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติสัมผัสญาติมาจาก จ.สมุทรสาคร สัมผัสเชื้อจากวงไพ่ แพร่ไปยังกลุ่มที่รวมตัวพบปะสังสรรค์ที่ร้านเสริมสวย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นคนในครอบครัว ผู้ป่วยรวม 19 ราย

ท่าลาด-โรงงาน-04.jpg

คลัสเตอร์ตึกอายุรกรรม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นญาติมาเฝ้าผู้ป่วยที่ตึกอายุรกรรม 3 ตั้งแต่วันที่ 2-18 กันยายน 2564 แพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในตึก ผู้สัมผัสในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นญาติผู้ป่วย รวมผู้ป่วย 8 ราย

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก แพร่เชื้อไปยังพนักงาน ครอบครัว/ลูกค้าฝาก-ถอน/สหกรณ์ออมทรัพบ์ครู/ร้านกระเบื้อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นลูกค้าธนาคาร/พนักงาน/ครอบครัว มีผู้ป่วยรวม 33 ราย (พนักงานธนาคาร 24, ครอบครัว 3, ลูกค้าฝาก-ถอน 6 ราย)

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 268 ราย

ท่าลาด-โรงงาน-05.jpg

คลัสเตอร์หน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 3 ราย เป็นกลุ่ม นศ./ประชาชนที่เที่ยวในร้าน/พนักงานในร้าน รวมผู้ป่วย 170 ราย มีนักศึกษาที่สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่หอพักใน ม. 5 ราย หอพักนอก ม. 57 ราย และ LQ อ.เขื่องใน 50 ราย

ท่าลาด-โรงงาน-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511