guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ ออกแบบจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ทุ่งศรีเมือง

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-08.jpg

ตามที่กรมศิลปากรได้ออกแบบ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และ 800 อำเภอทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศ เพื่อจัดสร้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น 

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-02.jpg

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เปิดเผยภาพ 3 มิติ แบบจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-03.jpg

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-04.jpg

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-05.jpg

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-06.jpg

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511