guideubon

 

อุบลสำรวจจุดพร่องน้ำเพื่อเตรียมการ รับสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย

อุบลสำรวจจุดพร่องน้ำเพื่อเตรียมการ รับสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชลประทานจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบิน 21 เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลปทุม ร่วมตรวจสอบการพร่องน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำมากในฤดูฝน เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยเทศบาลตำบลปทุม ได้ดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ในระดับที่เหมาะสม ให้สามารถรองรับน้ำฝนในช่วงระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 นี้ได้ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ห้วยวังนอง พื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย

18787886_1327312973984068_1768656820_n.jpg18816590_1327312980650734_699426178_n.jpg18763425_1327312977317401_391612964_n.jpg