guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ชนรุ่นใหญ่ระดับมหา'ลัย ชนะเลิศทั้ง 2 เวที

การโรงแรมและท่องเที่ยว-อาชีวอุบล-01.jpg

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอการท่องเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษ จัดการแข่งขันโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม THM FAIR ครั้งที่ 6 โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นต้น

การโรงแรมและท่องเที่ยว-อาชีวอุบล-02.jpg

ผลการแข่งขันสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ ผลงานของ นางสาวกัญญารัตน์ นครพันธ์ นายชยากร คงคาพันธ์ นางสาวจิราวรรณ ทอแก้ว นางสาวนันทิมา เขียวสวัสดิ์ ระดับชั้น ปวส.1 ครูผู้ประสานงานและควบคุมการแข่งขัน ครูชนิศา ประสิทธิกุล และ Ms. Loreijane Guevara สร้างความยินดีให้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งสถานศึกษาเป็นอย่างมาก

การโรงแรมและท่องเที่ยว-อาชีวอุบล-03.jpg

นอกจากนี้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังเข้าร่วมการแข่งขัน SIR HOME - Cocktail ระดับอุดมศึกษา ในงาน “SIR HOME” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี การแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมในกลุ่มมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเช่นเดียวกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การโรงแรมและท่องเที่ยว-อาชีวอุบล-04.jpg

ผลการแข่งขันปรากฎว่า นายเอกพล จำปาสา ปวช.1 การโรงแรม น.ส.จิราวรรณ ทอแก้ว ปวส.1 การโรงแรม และนายแทนไท ปัญญาแวว ปวส.1 การโรงแรม ชื่อทีม UVC จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถชนะใจกรรมการด้วยผลงานการผสมเครื่องดื่มที่มีแนวคิดไอเดียสร้างสรรค์ ชื่อ Bold Cocktail เป็นการรังสรรค์เครื่องดื่มสูตรพิเศษ ได้อย่างลงตัว โดยมีครูเจมณี ทะริยะ เป็นผู้ควบคุมดูแลส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำคะแนนสูงสุด 321คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมตามใจบาร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยคะแนน 317 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ทีมคอแข็งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลชมเชยได้แก่ทีมจูเนียร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การโรงแรมและท่องเที่ยว-อาชีวอุบล-05.jpg

สำหรับสูตร Bold Cocktail เครื่องดื่มแห่งความกล้าหาญ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ครูเจมณี ทะริยะ หัวหน้าคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุม เปิดเผยว่า ได้รับแรงบันดาลใจของการทำเครื่องดื่มสูตรนี้ตากชื่อธีมในการจัดงาน คือ คำว่า Bold จึงนึกถึง สีของพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม โดยนึกถึงรัศมีของพระอาทิตย์ ที่เห็นแล้วรู้สึกมีพลังอันแรงกล้า พร้อมรับวันใหม่มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับทุกเรื่องในแต่ละวัน โดยมีวัตถุดิบเด่นที่ใช้ คือ เสาวรส ซึ่งเป็นผลไม้สามารถหาและปลูกได้ง่ายในชุมชนและท้องถิ่น สีของลูกเสาวรสก็มีสีคล้ายคลึงกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าไม่ว่าจะพักอาศัยในบ้านสไตล์แบบไหน แสงรัศมีของพระอาทิตย์ก็สามารถส่องสว่าง และที่สำคัญสูตรนี้ยังให้คุณค่าทางโภชนาการซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมอยู่หลายชนิดอีกด้วย