guideubon

 

เปิดแล้ว “ถนนสายวัฒนธรรม” ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดทุกวันศุกร์-เสาร์

ถนนสายวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการ

ถนนสายวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-02.jpg

“ถนนสายวัฒนธรรม” เป็นเวทีการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ตลอดจนการรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มาจัดแสดง เผยแพร่ และจำหน่ายผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ไม้ดอก-ไม้ประดับ สินค้า OTOP จากประเทศไทย สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 

ถนนสายวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-04.jpg

การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร รวมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม นวดแผนไทย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการและการประกวด-แข่งขันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมการออกกำลังกาย 

ถนนสายวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-03.jpg

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปิดรับสมัครวันละ 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม นี้

ถนนสายวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-05.jpg

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน หรือผู้สนใจร่วมโชว์ผลงานหรือจัดจำหน่ายสินค้า สมารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนร้านค้าได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 045-352000 ต่อ 1121 ในวันและเวลาราชการ