guideubon

 

ปิดตลาดสดเทศบาลนาส่วง หลังพบผู้ติดเชื้อ 23 ราย

ตลาดสดเทศบาลนาส่วง-อุบล-01.jpg

เนื่องตัวยมีเหตุสงสัยการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเตชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีการออกตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ตลาตสตเทศบาลนาส่วง โดยตรวจ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งหมด จำนวน 108 ราย และพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 23 ราย เทศบาลตำบลนาส่วง จึงมีการแจ้งให้ปิตตลาดสตเทศบาลนาส่วง ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

นายคมศักดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง ขอความร่วมมือแจ้งประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. ร้านสัมตำแม่ดอกจันทร์
2. ร้านถูกตี ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลนาส่วง
3. ร้านขายของชำ "เจ๊กหม่อง"
4. ร้านค้าในตลาดสด
- ขายไข่ยายหวี
- ร้านขายไข่แม่ลำไย
- ร้านขายปลาหน่อย
- ร้านขายผักแม่สุ
5. ตลาดประชารัฐ

ให้สังเกตุอาการของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสีย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้แจ้ง อสม. เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลนาส่วง หรือติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

สำหรับผลการออกตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง ตลาดสดเทศบาลนาส่วง จำนวน 171 ราย เมื่อเวลา 09.00 น.–12.00 น. ตรวจ 108 ราย ผล ATK บวก 10 ราย ส่งตรวจ ATK พร้อมตรวจ RT-PCR 24 ราย เพื่อยันยืนผลอีกครั้งที่ รพร.เดชอุดม พบว่าผล ATK ยืนยันผลบวก 1 ราย รอผลตรวจ RT-PCR ทั้ง 24 ราย และเวลา 13.00-16.30 น. ตรวจ 63 ราย ผล ATK บวก 2 ราย (ทั้ง 2 ราย เป็นคนพื้นที่ อ.วารินชำราบ  ประสานส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา เขต อ.วารินชำราบ แล้ว)

ตลาดสดเทศบาลนาส่วง-อุบล-02.jpg