guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้าชัย 23 รายการ ระดับภาคอีสาน เตรียมแข่งต่อระดับชาติ

อาชีวะอุบล-คว้าชัยทักษะวิชาชีพ-01.jpg

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน

โดยปีนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 34 ทักษะ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สร้างผลงานยอดเยี่ยม ด้วยการคว้ารางวัลในการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 23 ทักษะ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 ทักษะ 
1.ทักษะประติมากรรม (ระดับ ปวช.)
2.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
3. การประกวดดนตรีไทย ประเภท ขิมสาย
4.ทักษะออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ (ระดับ ปวช.)
5.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 14 ทักษะ
1.ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระดับ ปวส.)
2. ทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง (ระดับ ปวช.)
3.ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.)
4.ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)
5.ทักษะประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
6.ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.)
7.ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing plan”
8.การประกวดดนตรีไทย ประเภทซ้อด้วง
9.การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ระดับ ปวช.)
10. การแข่งขันการประกวดดนตรีไทยประเภท ซออู้
11. การแข่งขันการประกวดดนตรีไทย ประเภท ระนาดเอก
12.ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ระดับปวส. )
13.ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
14.ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น (ระดับ ปวช.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 ทักษะ ได้แก่
1.ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)
2.ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.)
3.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)
4.ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ระดับ ปวส.)

ทั้งนี้ ทักษะที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะเป็นตัวแทน อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 21- 25 กุมภาพันธ์ 2565

นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจที่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้ารางวัลจากการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีความเชื่อมั่นว่าตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จะสามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยม นำชัยชนะและชื่อเสียง มาสู่จังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ที่ยังคงรักษามาตรฐานเดิม และมุ่งพัฒนาเพิ่มเติมปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อาชีวะอุบล-คว้าชัยทักษะวิชาชีพ-02.jpg

อาชีวะอุบล-คว้าชัยทักษะวิชาชีพ-03.jpg

อาชีวะอุบล-คว้าชัยทักษะวิชาชีพ-04.jpg

อาชีวะอุบล-คว้าชัยทักษะวิชาชีพ-05.jpg

อาชีวะอุบล-คว้าชัยทักษะวิชาชีพ-06.jpg

อาชีวะอุบล-คว้าชัยทักษะวิชาชีพ-07.jpg