guideubon

 

ผึ้งแตกรัง!! คนงานแห่กลับบ้าน ยอดผู้ป่วยโควิดอุบลฯ พุ่ง 23 ราย

ผึ้งแตกรัง-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี นายแพทย์พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มถึง 23 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม อยู่ที่ 457 ราย รักษาหาย 360 ราย กำลังรักษา 93 ราย และเสียชีวิตสะสม 4 ราย 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 23 ราย เป็นชาย 11 คน เป็นหญิง 12 คน อายุระหว่าง 12 ถึง 56 ปี  ส่วนใหญ่ เป็นแรงงานกลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วป่วย  รองลงมาตรวจพบเชื้อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และการติดเชื้อจากผู้ป่วยในพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ให้ตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน ก่อนเข้าหมู่บ้านพื้นที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการเพร่เชื้อให้ครอบครัวและชุมชน

ตรวจโควิด-19-ก่อนเข้าบ้าน-01.jpg

ส่วนผู้มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรั่ง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา  สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และ นราธิวาส หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้ทุกแห่ง เพื่อขอรับการตรวจ COVID-19 โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากไม่มีอาการให้แยกสังเกตอาการตนเอง 14 วัน

และขอให้ผู้เดินทางจากทั้ง 15 จังหวัด โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ญาติ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อรายงานตัวและกักตัวที่บ้านอย่างเข้มข้น 14 วัน

ผึ้งแตกรัง-โควิดอุบล-02.jpg
ผึ้งแตกรัง-โควิดอุบล-03.jpg
ผึ้งแตกรัง-โควิดอุบล-04.jpg
ผึ้งแตกรัง-โควิดอุบล-05.jpg