guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

มอบหมวกพยาบาล-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 พร้อมทั้งมอบเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-3 จากนั้นได้มีพิธีมอบตะเกียงไนติงเกลและพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 4

มอบหมวกพยาบาล-ราชภัฏอุบล-02.jpg

มอบหมวกพยาบาล-ราชภัฏอุบล-03.jpg