guideubon

 

หอการค้าอุบลฯ เร่งตั้ง "หอการค้าอำเภอ" กระจายข่าว รวมข้อมูล เสนอจังหวัด

หอการค้าอำเภอ-หอการค้าจังหวัด-อุบล-01.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนนักธุรกิจชาวอำเภอเดชอุดม เพื่อจัดตั้งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม ซึ่งผลการประชุม ได้มีการเลือกกลุ่มคณะทำงานและประธานกลุ่ม โดย นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ได้รับเลือกเป็น ประธานหอการค้าอำเภอเดชอุดม เป็นสมัยแรก

หอการค้าอุบล-อำเภอเดชอุดม-01.jpg

นายสมชาติ กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ใหญ่ แล้วปัญหาก็เยอะ การที่เรามีหอการค้าจังหวัด นอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนแล้ว ยังมีอีกหนึ่งบทบาทคือ ด้าน กรอ. (คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ) การประชุมใน กรอ. เราไม่สามารถรับรู้บริบท ปัญหาระดับอำเภอได้ เพราะอย่าลืมว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราใหญ่มาก เรามีถึง 25 อำเภอเพราะฉะนั้น เราจึงต้องมีการจัดตั้งหอการค้าอำเภอเกิดขึ้น เพื่อที่จะมาสร้างทีมงาน รับรู้ปัญหาแต่ละบริบท แต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะเข้าไปร่วมสังเคราะห์ปัญหา ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่ หรือรับรู้ปัญหา แล้วก็เสนอหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหอการค้าจังหวัดฯ จะได้เสนอสู่เวที กรอ. ให้ทางราชการให้ทางผู้ว่าฯ ได้รับทราบปัญหา ช่วยหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาต่อไป

หอการค้าอุบล-อำเภอเดชอุดม-02.jpg

ในอดีต คนที่จะมาเป็นสมาชิกหอการค้าฯ มักจะคิดว่า ต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่ และอยู่เฉพาะในตัวจังหวัด แต่ปัจจุบัน อุบลฯ จะขับเคลื่อนได้ไม่ใช่เฉพาะตัวจังหวัดเท่านั้น เรามีชุมชนอยู่ตั้งเยอะ อำเภอจะมีบทบาทช่วยขับเคลื่อน ระบบเศรษฐกิจเราจะได้เข้มแข็งขึ้น แล้วรัฐบาลก็เน้นมาที่ส่งเสริมด้านความรู้สร้างเสริมสุขภาพ เรื่องของไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ บางทีไปไม่ถึงระดับอำเภอ คนในอำเภอต้องได้รับสิ่งดีๆ เหล่านี้ ทำอย่างไรเราจะทำให้แต่ละอำเภอได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้น เราจึงมาจากตั้งหอการค้าอำเภอขึ้น เพื่อเราจะได้สร้างศักยภาพ ให้กับผู้ประกอบการในระดับอำเภอ เพื่อให้เขาเข้มแข็งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย connection เพราะเครือข่ายยิ่งใหญ่เราก็จะยิ่งรู้ปัญหาเยอะ เราจะได้แชร์ข้อมูลกันเป็น network ที่กว้าง มีอะไรเราก็สามารถที่จะรู้ และทำนายเศรษฐกิจในอนาคต เป็นการทำงานร่วมกัน ถ้าเกิดติดปัญหาอะไร เวลาเราลงพื้นที่ก็มีคนอยู่ในพื้นที่คอยมาดูแลช่วยให้ข้อมูล

หอการค้าอุบล-อำเภอเดชอุดม-04.jpg

อย่างเมื่อวาน เราไป อ.เดชอุดม ทางเดชอุดมบอกว่า ถ้าเปิดช่องอานม้า เขาจะได้ประโยชน์อย่างมาก เมื่อไหร่ที่เราสามารถเปิดได้ ต้องเปิดให้เร็วที่สุด เราจะไม่ได้มองเรื่องความมั่นคงอย่างเดียว เพราะบางทีฝ่ายทหารฝ่าย ทางการก็มองแต่เรื่องความมั่นคง แต่เราเป็นพ่อค้าเรามองแบบนักธุรกิจ อะไรที่สามารถทำได้แล้วเศรษฐกิจมันเจริญเติบโต ทำผลประโยชน์ให้กับอำเภอ กับจังหวัด และประเทศชาติด้วย

หอการค้าอุบล-อำเภอเดชอุดม-03.jpg
นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ
ประธานหอการค้าอำเภอเดชอุดม

เมื่อมีการตั้งหอการค้าอำเภอแล้ว ก็จะให้มีการเลือกตั้งแต่ละหอการค้าอำเภอ แล้วก็มีการเลือกตั้งประธานหอการค้าอำเภอ เราจะเชิญประธานหอการค้าอำเภอ เข้ามาเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัด มันก็จะเป็นลูกโซ่ เป็นการทำงานร่วมกัน ประธานหอการค้าอำเภอจะมีโอกาสเข้ามาประชุมไปอยู่ในคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดด้วย เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นกลุ่มเป็นก้อน เรามีเสียงที่เยอะมีสมาชิกที่เยอะ เวลาเราสะท้อนปัญหาอะไร ถ้าคนเยอะก็จะมี impact รัฐบาลก็จะรับฟังอย่างนี้เป็นต้น ตอนนี้เดชอุดมเป็นอำเภอที่ 3 ที่ตั้งไปแล้วได้แก่ อำเภอเขมราฐ เหล่าเสือโก้ ส่วนที่ฟอร์มทีมให้แล้วก็จะมี ตระการพืชผล กับอำเภอเขื่องใน มีเป้าหมายจะจัดตั้งหอการค้าอำเภอให้เสร็จในช่วงแรก 9 อำเภอ ภายในปี 2560 นี้