guideubon

 

นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ คิดค้นนวัตกรรม ไมโครแคปซูลน้ำมันตะไคร้หอม

ไมโครแคปซูล-ตะไคร้หอม-01.jpg

นักศึกษาเภสัชฯ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคิดค้นนวัตกรรม ไมโครแคปซูลน้ำมันตะไคร้หอม คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical innovation Award) พร้อมโชว์นวัตกรรมแผ่นแปะน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงที่ออกฤทธิ์ได้นานตลอดทั้งวัน ในงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 เป็นเวทีนำเสนอผลงาน งานวิจัย นวัตกรรมด้านเภสัชภัณฑ์และเภสัชกรรมการบริการในยุค Thailand 4.0 โดยมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกว่า 450 คน ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ไมโครแคปซูล-ตะไคร้หอม-03.jpg

ในส่วนของนวัตกรรม / ผลงานนักศึกษา ม.อุบลฯ ที่สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางเภสัชกรรม ได้แก่ ผลงานของ นศ.ภ.วิจิตรา คมใส และ นศ.ภ.พงษ์ศธร จงจินากูล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผู้ร่วมวิจัย ผลงาน “การใช้วิธีทางสถิติ ในการออกแบบ การผลิตไมโครแคปซูลน้ำมันตะไคร้หอมสำหรับไล่ยุง ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย” โดยมี ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม และ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบรางวัลในครั้งนี้

ไมโครแคปซูล-ตะไคร้หอม-02.jpg

นศ.ภ.วิจิตรา คมใส หรือ จุ๋งจิ๋ง กล่าวถึงแนวคิดของนวัตกรรมนี้ว่า น้ำมันตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรที่สามารถไล่ยุงได้ทุกชนิด จึงพัฒนาน้ำมันตะไคร้หอมให้อยู่ในรูปไมโครแคปซูล ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนานตลอดทั้งวัน ไมโครแคปซูลที่ได้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ แผ่นแปะไล่ยุง ผงไล่ยุง ผ้าหรือมุ้งกันยุง และผงแป้งโรยตัวกันยุง เป็นต้น

ไมโครแคปซูล-ตะไคร้หอม-04.jpg

ปัจจุบันเราได้ทดลองทำนวัตกรรมแผ่นแปะน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง นำมาทดลองใช้ ความโดดเด่นคือ สามารถไล่ยุงได้ทุกชนิด ออกฤทธิ์ยาวนานตลอด 24 ชม. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งสารตกค้าง ทำมาจากธรรมชาติ 100% ซึ่งต่อไปเราจะพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมนี้ให้สามารถใช้ได้จริง ซึ่งจักได้เข้าร่วมโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

ไมโครแคปซูล-ตะไคร้หอม-06.jpg

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่นอกจากจะมีนักศึกษาที่มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับปรัชญาคณะ ในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะการสื่อสารไปประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบัณฑิตผู้มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิตที่ดีงาม สร้างสรรค์สังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว