guideubon

 

ขบวนรถไฟส่งผู้ป่วยโควิด คนอุบลฯ กลับบ้านเที่ยวแรกแล้ว 22 คน

คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน-03.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20.40 น. ขบวนรถไฟโดยสารด่วนพิเศษ ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี รับผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนจองเตียงรักษา ผ่านระบบ สปสช. 1330 กลับมารักษาที่ภูมิลำเนา

คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน-04.jpg

โดยเที่ยวแรกของจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยเดินทางมาจำนวน 22 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเดินทางมาคอยดูแลระหว่างทางด้วย โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำนวยความสะดวกการเดินทางรับผู้ป่วยที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี ในครั้งนี้

หลังจากเดินทางมาถึง ทางจังหวัดฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล แยกผู้ป่วยออกเป็น 3 ชุด และให้ขึ้นรถทหารของ มทบ.22 เพื่อไปส่งตามอำเภอต่าง ๆ ทันที โดยแยกเส้นทางออกเป็น 3 สาย คือ

สายที่ 1 อ.ม่วงสามสิบ/อ.กุดข้าวปุ้น /อ.เหล่าเสือโก้ก
สายที่ 2 อ.ตระการพืชผล / อ.ศรีเมืองใหม่ / อ.พิบูลมังสาหาร และ
สายที่ 3 อ.เดชอุดม /อ.บุณฑริก

คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน-05.jpg

พอถึงจุดหมายเจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอ ก็จะมารับตัวผู้ป่วยเพื่อนำตัวไปยังศูนย์พักคอย และในช่วงเช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ก็จะพาผู้ป่วยไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อแยกระดับการรักษาที่เหมาะสม

จากนั้น ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าทำความสะอาดขบวนรถไฟที่ผู้ป่วยโดยสารมา และชานชาลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสถานีรถไฟอุบลราชธานี

กรวิยา โลหิตหาญ/ข่าว
สุธี มะลัยทอง/ภาพ
NBT อุบลราชธานี

คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน-06.jpg

คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน-07.jpg