guideubon

 

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี

พิธีรับส่ง-มทบ22-01.jpg

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา มณฑลทหารบกที่ 22 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ระหว่าง พลโท รณกร  ปานกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ท่านเดิม) กับ พลตรี สรชัช  สุทธิสนธิ์ (ท่านใหม่)  ณ ห้องรับรองกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พิธีรับส่ง-มทบ22-02.jpg

พิธีรับส่ง-มทบ22-03.jpg