guideubon

 

มทบ.22 อัญเชิญพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประดิษฐานเหนือประตูแดง

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-01.jpg

วันที่ 14 มีนาคม 2562 พลตรี อรรถ  สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระรูป พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ขึ้นประดิษฐานเหนือประตูค่ายสรรพสิทธิสงค์ด้านทิศตะวันตก (ประตูแดง) ณ มณฑลทหารบกที่ 22 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-02.jpg

พิธีประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พิธีบวงสรวง สักการะพระรูป รำบวงสรวง รำถวาย การแสดงเทิดพระเกียรติ จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระองค์ เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ คุณูปการและคุณงามความดีของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานี อันประกอบด้วย การประทานที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนและสถานที่ราชการสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี การวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดอุบลราชธานีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น อนึ่งเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของทหารทุกนายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคนสืบต่อไป

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-03.jpg

สำหรับค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีประวัติการก่อตั้ง เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งกองทหารประจำการอย่างแท้จริงตามแบบยุโรป ออกไปยังหัวเมืองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปี 2431 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ว่าที่พันตรีหลวงพิพักษ์นรินทร์ (ผึ้ง) พร้อมด้วย นายร้อย นายสิบ ไปตั้งกอง เพื่อฝึกทหารอยู่ ณ เมืองจำปาศักดิ์ และเมืองอุบลราชธานี ซึ่งนับเป็นการตั้งกองทหาร เพื่อฝึกตามแบบอย่างใหม่เป็นครั้งแรก

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-04.jpg

กองทหารที่เมืองอุบลราชธานี ตั้งขึ้นในบริเวณทุ่งศรีเมือง (ด้านหลังศาลากลางหลังเก่าเดิมเรียก          รวมกันว่า บริเวณทุ่งศรีเมือง) โดยมีพันตรีหลวงพิทักษ์นรินทร์ (ผึ้ง) เป็นผู้บังคับกองทหารคนแรก

พ.ศ.2471 ย้ายที่ตั้งกองทหารจากบริเวณทุ่งศรีเมือง ไปที่ตั้งแห่งใหม่ พื้นที่ตะวันออกที่ว่าการ             อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันเรียกว่า “ค่ายทหารวาริน”

พ.ศ.2493 (18 พฤษภาคม 2493) ได้ยกฐานะขึ้นเป็น มณฑลทหารบกที่ 6 หน่วยได้ถือเอาวันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย

พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามค่ายว่า “ค่ายสรรพสิทธิประสงค์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พ.ศ.2533 ได้เปลี่ยนนามหน่วยจาก มณฑลทหารบกที่ 6 เป็น มณฑลทหารบกที่ 22

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-05.jpg

ส่วนที่มาของคำว่า "ประตูแดง" นั้น เนื่องจากเมื่อ พ.ศ.2471 ค่ายทหารวาริน มีรั้วเป็นสังกะสี ประตูแดงเป็นไม้กั้นเปิดปิด เข้า-ออก มีทหารยามประจำตลอด 24 ชั่วโมง และค่ายทหารวารินนี้ มีที่ตั้งอยู่สุดถนน ไปต่อไม่ได้ เพราะเป็นค่ายทหาร คำว่า "ประตูแดง" จึงเป็นชื่อที่สื่อความหมายว่า ห้ามเข้า (เขตทหารห้ามเข้า) นั่นเอง

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-06.jpg

ต่อมา พ.ศ.2537 คุณหญิง ตุ่น  โกศัลวิตร ได้บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท พัฒนาประตูแดง เพื่ออุทิศให้ นายวิชิต  โกศัลวิตร โดยมีลักษณะเป็นป้อมอยู่ตรงกลางระหว่างทางเข้า – ออก

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-07.jpg

และ พ.ศ.2562 มณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดกิจกรรมวิ่งชมค่ายวันกองทัพไทย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างซุ้มประดิษฐานพระรูป กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (ประตูแดง) มีลักษณะประตู เข้า – ออก สองช่องทาง ตรงกลางเป็นที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ และได้ทำพิธีเปิดประตูแดง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น.

ข่าว/ภาพ โดย กมลเนตร  ตั้งตระกูล

ประตูแดง-มทบ22-อุบล-08.jpg