guideubon

 

ปิดพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงชั่วคราว 22 วัน เพื่อรื้อถอนหลังเก่า

พระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-อุบล-01.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง กล่าวว่า ทางวัดมหาวนาราม จะดำเนินการรื้อถอนพระวิหารพระเจ้าใญ่อินทร์แปลง หลังเก่า ซึ่งจะมีเครื่องจักรและเศษวัสดุอันอาจก่อให้เกิดอันตราย ไม่สะดวกต่อพุทธศาสนิกชนในการเข้านมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงขอประกาศให้พื้นที่ภายในพระวิหารเป็นเขตรื้อถอน สงวนเฉพาะสำหรับผู้เกี่ยวข้องการดำเนินการรื้อถอนฯ เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 22 วัน

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-01.jpg

ในการนี้ ทางวัดได้จัดพิธีบวงสรวงเทพาอาลักษณ์ เพื่อรื้อถอนพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงหลังเดิม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเถระผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักธุรกิจ และพุทธศาสนิกชนชาวอุบลร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-02.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-03.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-04.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-05.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-06.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-07.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-08.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-09.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-10.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-11.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-12.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-13.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-15.jpg

รื้อถอนพระวิหาร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-14.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511