guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ กำลังรักษา 2,200 ราย พบ Omicron 16 Delta 1 ราย

covid2200-omicron16-delta1-01.jpg

วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 351 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 339 ราย แยกเป็น อ.เมือง 161 ราย, อ.วารินชำราบ 45, อ.เดชอุดม 26, อ.พิบูลฯ 17, อ.นาเยีย 15, อ.นาจะหลวย 12, อ.สำโรง 10, อ.ตระการพืชผล 8, อ.บุณฑริก 5, อ.โขงเจียม 5, อ.เขื่องใน 5,  อ.ตาลสุม 4, อ.นาตาล 4, อ.ม่วงสามสิบ 4, อ.เขมราฐ 2, อ.สว่างฯ 2, อ.เหล่าเสือโก้ก 2, อ.ดอนมดแดง 2, อ.ทุ่งศรีอุดม 2, อ.ศรีเมืองใหม่ 2, อ.น้ำยืน 1, อ.กุดข้าวปุ้น 1, อ.น้ำขุ่น 1 ราย

covid2200-omicron16-delta1-02.jpg

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25,128 ราย รักษาหายสะสม 22,734 ราย กำลังรักษา 2,200 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 194 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 0 ราย

ผลการสุ่มตรวจสายพันธุ์ผู้ป่วยโควิด จ.อุบลราชธานี (วันที่ 25-31 ธ.ค.64) พบ สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) 16 ราย (อ.เมือง 11 / เดชอุดม 3 / วารินชำราบ 2) และ สายพันธุ์เดลต้า (Delta) 1 ราย (อ.เขื่องใน)
(รอผลตรวจยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย รวมผู้ป่วย 687 ราย กระจายอยู่ใน 23 อำเภอ เป็นผู้สัมผัสในร้าน 313 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 374 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,085 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 12 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 12 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

covid2200-omicron16-delta1-03.jpg

คลัสเตอร์ช่างก่อสร้าง ต.นาเยีย ม.3 อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 48 ปี ช่างก่อสร้าง อ.เมือง ติดเชื้อจากกลุ่มเพื่อนช่าง ที่รับประทานอาหารร่วมกัน กับครอบครัว-คนในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย รวมผู้ป่วย 27 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 50 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 62 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย และลูกค้า 61 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 243 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 60 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 54 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 189 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 78 คน กักตัวทุกคน

covid2200-omicron16-delta1-04.jpg