guideubon

 

สถานการณ์น้ำ อุบลราชธานี 22 ส.ค.63 สถานี M7 เพิ่มขึ้น 8 ซม.

สถานการณ์น้ำ-อุบล-01.jpg

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี สรุปรายงานสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดังนี้

เขื่อนสิรินธร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 1172.52 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59.63% ของความจุที่ระดับเก็บกัก

เขื่อนปากมูล ปริมาณน้ำปัจจุบัน 107.03 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77.54% ของความจุที่ระดับเก็บกัก 

สถานีวัดน้ำท่า ระดับน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย วัดได้ 107.95 ม.รทก. (ระดับตลิ่ง 112.00 ม.รทก.) เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.08 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถานการณ์น้ำ-อุบล-02.jpg

สถานการณ์น้ำ-อุบล-03.jpg