guideubon

 

โควิดอุบล เพิ่ม 22 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ 2 ตำบล กลับบ้านไม่กักตัว

มาจากระยอง-ไม่แยกกักตัว-01.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 22 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 20 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 5 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 4 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.เมือง 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.วารินชำราบ, อ.ตาลสุม และ อ.น้ำขุ่น พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,622 ราย รักษาหายสะสม 21,651 ราย กำลังรักษา 794 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 177 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ระเว-พิบูลมังสาหาร-01.jpg

คลัสเตอร์ ต.ระเว (ม.1) อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นครอบครัว 4 คน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก จ.ศรีสะเกษ (งานแต่งงาน) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว /ร้านจอนนี่มือปราบ และ รร.

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 157 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ร้านอาหาร Diary beach by ของขวัญ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 23 ปี ลูกค้าในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง และตรวจพบเชื้อในพนักงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 23 ราย เป็นพนักงานร้าน/นักดนตรี/ลูกค้า และครอบบครัว 

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 254 ราย เป็นนักเรียน 132 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 111 ราย ครู 11 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ ต.ท่าหลวง (ม.6,9) อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ตระการฯ ตรวจ ATK ก่อนนอนโรงพยาบาล ผล Positive ตรวจ PCR Detected ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง ทำการติดตามตรวจคนในครอบครัว ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นภรรยาและบุตรสาว เรียนที่ รร.บ้านแก้งอะฮวน ต.ท่าหลวง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย เป็นนักเรียน 7 ราย / ผู้ปกครองและญาติ 17 ราย

ตบหู-เดชอุดม-01.jpg

คลัสเตอร์ ต.ตบหู อ.เดชอุดม พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 22 ปี เดินทางมาจากจ.ระยอง ไม่แยกกักตัว สัมผัสญาติ/ เพื่อน/ วงสังสรรค์ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย

ท่าโพธิ์ศรี-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2534 มีจำนวน 4 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก จ.ระยอง (ผู้ป่วยหญิง อายุ 5,12 13 ปี, ชาย อายุ 63 ปี) ไม่แยกกักตัว สัมผัสญาติ/เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย

มาจากระยอง-ไม่แยกกักตัว-02.jpg