guideubon

 

เลือกตั้งองค์การ นศ.ม.อุบลฯ จัดเวทีดีเบต 2 พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง

เลือกตั้ง-มหาวิทยาลัย-อุบล-01.jpg

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเวทีดีเบต นำเสนอนโยบายของพรรคที่ลงสมัครรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 แทนชุดเดิมที่กำลังหมดวาระลง โดยมี 2 พรรค ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคก้าวใหม่ ม.อุบล เบอร์ 1 และ พรรครวมใจ ม.อุบล เบอร์ 2 ซึ่งนำเสนอนโยบายได้อย่างน่าสนใจ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมฟังจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลือกตั้ง-มหาวิทยาลัย-อุบล-03.jpg

ในส่วนของการนำเสนอนโยบายในเวทีดีเบต พรรคก้าวใหม่ ม.อุบลฯ เบอร์ 1 ภายใต้การนำของ นายชัยยัณ ยอดจักร์ หัวหน้าพรรค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ดีกรีผู้นำกิจกรรมที่มีผลงานหลากหลาย อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี

เลือกตั้ง-มหาวิทยาลัย-อุบล-05.jpg

พรรคก้าวใหม่ ม. อุบลฯ เบอร์ 1 ภายใต้แนวคิด 1 แนวคิด 11 ดวงใจ ก้าวใหม่ ม.อุบลฯ ความหมาย 1 แนวคิด มีความหมายว่า แนวคิดที่จะพัฒนา สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ ม.อุบลฯ 11 ดวงใจ มีความหมายว่า การรวมตัวของทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยฯ ก้าวใหม่ ม. อุบลฯ มีความหมายว่า กลุ่มคนที่พร้อมพัฒนา ม.อุบลฯ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อาทิ โครงการออมความดี บำเพ็ญประโยชน์ ให้นักศึกษาได้ทำประโยชน์เพื่อสถาบันและเก็บหน่วยกิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสา ผลักดันให้มีการจัดวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่ ปรับแผนการจัดกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์และได้ประโยชน์จริง และนโยบายในด้านต่างๆ อีกด้วย

เลือกตั้ง-มหาวิทยาลัย-อุบล-02.jpg

ด้าน พรรครวมใจ ม.อุบล เบอร์ 2 ภายใต้การนำของ นายชาญชัย วงษาเสน หัวพรรค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2559 ซึ่งนับว่าเป็นพรรคที่มีผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ก่อตั้งมาแล้ว 5 สมัย ปี 2555 ในการรวมนักกิจกรรมจากทุกคณะ

เลือกตั้ง-มหาวิทยาลัย-อุบล-04.jpg

สำหรับแผนพัฒนากิจกรรม ทางพรรค รวมใจ ม.อุบลได้มีอุดมการณ์ ที่มั่นคง ที่จะแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันสัญญาณ WIFI ,การขุดคลองรอบ มอ ทาง ประตู 3 เพื่อลดปัญหา น้ำท่วม ,การผลักดันป้าย LED หน้ามอ จนประสบผลสำเร็จ และการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองคนที่กู้ กยศ.และ กรอ. ,การต่อใบขับขี่จักยานยนต์ ,ผู้บริหารพบนักศึกษา และโครงการ UBU SPORT HUB PROJECT เป็นโครงการที่จะพัฒนาด้านกีฬาเพื่อให้ Sport Zone ใน ม.อุบลฯ เป็น Zone ที่มีความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมที่จะรองรับผู้ที่มาออกกำลังกาย เป็นแหล่งรวมตัวกันในการทำกิจกรรมของนักศึกษา และยังสามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่นรวมไปถึงในระดับประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เข้าคูหา แสดงพลังประชาธิปไตยอย่างอยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละคณะ