guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2 ปีซ้อน

รางวัลชนะเลิศ-ราชภัฏอีสาน-อุบล-02.jpg

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดให้คะแนนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2558 ในรูปแบบของการแข่งขันของภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีกติกาว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏใดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีซ้อน จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลไปครองเป็นกรรมสิทธิ์

รางวัลชนะเลิศ-ราชภัฏอีสาน-อุบล-01.jpg

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน ประกอบด้วย รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ และรางวัลการอ่านดีเด่น/ น้ำเสียงชัดเจน/อักขระถูกต้อง/ไม่ทำให้ง่วงนอน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสำเร็จน่าภาคภูมิใจนี้