guideubon

 

โควิดอุบล เพิ่ม 216 ราย ร้อยละ 50 ติดเชื้อในครอบครัว

โควิดอุบล-เพิ่ม216-ติดในครอบครัวร้อยละ50-01.jpg

วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 216 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 204 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 30,075 ราย รักษาหายสะสม 27,470 ราย กำลังรักษา 2,405 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 200 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เป็นการติดเชื้อในครอบครัว 108 ราย (50%) ผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด ไม่กักตัว แพร่เชื้อให้ ครอบครัวมากขึ้น (ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต เป็นผู้ไม่ฉีดวัคซีน) และการติดเชื้อในงานบุญ งานศพ งานแต่งงาน งานหมั้นในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น

คลัสเตอร์งานศพ ต.โนนก่อ ม.12 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 45 ปี อาชีพแม่ค้ารับสินค้าจากตลาดบุณฑริกขายในหมู่บ้านทุกวัน/ ไปงานศพในหมู่บ้าน 7-13 ม.ค.65 สัมผัสคนในงานศพและชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ผู้มาร่วมงานศพ/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 249 คน กักตัวทั้งหมด

คลัสเตอร์บ้านดอนงัว ม.3,4 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 43 ปี เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม วันที่ 6 ม.ค.65 เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก วันที่ 9 ม.ค.65 ผล TR-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 26 ราย เป็นผู้สัมผัสในรอบครัวและในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 217 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์บ้านคำข่า ม.7 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 19 ปี สัมผัสกับคนในครอบครัวที่เดินทางมาจาก กทม. (วันที่ 8 ม.ค.65 ญาติเดินทางกลับ กทม. ตรวจพบเชื้อโควิด-19) วันที่ 9 ม.ค.65 ผล TR-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 92 ราย กักตัวทุกคน

โควิดอุบล-เพิ่ม216-ติดในครอบครัวร้อยละ50-02.jpg