guideubon

 

อดีต รมช.มหาดไทย มอบเงินสนับสนุน หวังดันให้ถนนคนเดินเขมราฐติดลมบน

สิทธิชัย-โควสุรัตน์-ถนนคนเดินเขมราฐ-01.jpg

วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย เดินทางไปยังถนนคนเดิน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยได้ทำการมอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมต่างๆ จำนวน 9 ชมรม รวม 100,000 บาท ซึ่งเป็นชมรมจิตอาสาที่รักษาประเพณีและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ใน อ.เขมราฐ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีให้กับ อ.เขมราฐ เพื่อให้ถนนคนเดินเขมราฐ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยชาว อ.เขมราฐ และเทศบาลตำบลเขมราฐ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

สิทธิชัย-โควสุรัตน์-ถนนคนเดินเขมราฐ-02.jpg

โดยถนนคนเดินเขมราฐ ที่จัดให้มีขึ้นที่ถนนวิศิษฐ์ศรีในทุกวันเสาร์ของเดือน นอกจากจะเป็นถนนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและอาหารท้องถิ่นนานาชนิดได้แล้ว ยังสามารถชมกิจกรรมและการแสดงของชมรมต่างๆ ที่ได้จัดสรรขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน พร้อมกันนี้ยังสามารถชมอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในถนนสายดังกล่าวที่ถูกอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมทุกประการ

สิทธิชัย-โควสุรัตน์-ถนนคนเดินเขมราฐ-03.jpg

ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงบรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นริมแม่น้ำโขง ตลอดชมได้ชมศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงสองฝั่งโขงได้อย่างเต็มอิ่ม ภายใต้บรรยากาศการต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเขมราฐของคนท้องถิ่นอย่างมีมิตรไมตรี

สิทธิชัย-โควสุรัตน์-ถนนคนเดินเขมราฐ-04.jpg

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลเขมราฐ 087-7793303