guideubon

 

กองบิน 21 จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนบ้านทัพไทย

wing21-น้ำท่วมบ้านทัพไทย-04.jpg

วันที่ 30 กันยายน 2565 ศบภ.กองบิน 21 จัดกำลัง 60 คน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 3 คัน เรือท้องแบน 3 ลำ ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ ชุมชนบ้านทัพไทย ท่ากกแห่ จุดพักพิงบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนศรีประดู่  ชุมชนวัดบูรพา  และสนับสนุนเทศบาลนครอุบลราชธานี ขนย้ายอพยพผู้ประสบภัย

ภาพ/ข่าว ร.ท.ธงเจิม กองบิน 21 

wing21-น้ำท่วมบ้านทัพไทย-02.jpg

wing21-น้ำท่วมบ้านทัพไทย-03.jpg